IVA certificaat

Het bestuur van TTV Castricum vraagt aan zijn barvrijwilligers de aandacht te vestigen op het behalen van het verplichte IVA certificaat.

Aangezien wij deze verplichting hebben als vereniging en barvrijwilligers, doen wij een beroep op jullie als vrijwilligers om onderstaande lesstof te doorlopen en het benodigde certificaat te behalen.

Als vereniging, uitgerust met een bar voor het schenken van licht alcoholische dranken, is men gebonden aan de afgegeven drank- en horecavergunning. Één van de voorwaarden van deze vergunning is, dat de barvrijwilligers van dienst moeten beschikken over een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA), en/of er een leidinggevende met Sociale Hygiëne aanwezig dient te zijn.

Als de IVA succesvol is afgerond volgt er een certificaat als bewijs.

Indien er vrijwilligers achter de bar staan, tijdens een controle op de drankvergunning van de gemeente en niet het certificaat kunnen overleggen, volgen er sancties voor de club met het risico dat de vergunning wordt ingetrokken. Zover is het gelukkig nog nooit gekomen en dat wil het bestuur ook voor zijn.

Graag zien we dat onderstaande methode wordt gevolgd om het certificaat van de IVA te verkrijgen:
Het betreft een zelfstudie m.b.v. lesmateriaal welke op het internet is te verkrijgen en het maken van een test bestaande uit 16 vragen. Deze methode kost de vrijwilliger maximaal een half uur leeswerk, is geheel kosteloos en alle vrijwilligers kunnen dit doen wanneer het ze het beste uitkomt!

Je vindt de lesstof op http://www.nocnsf.nl/iva (9 pagina’s) onder de tab “wat je moet weten” verdeeld over de volgende hoofdstukken:
1. Feiten over Alcohol
2. Alcohol en wetgeving
3. Alcohol en leeftijd
4. Nee verkopen (voorbeelden)

Het is zeer algemene informatie en vrij éénvoudig om te doen. Bij een fout in het antwoord tijdens de test kun je terugkeren naar de lesstof om alsnog het goede antwoord te geven.

Als de lesstof minimaal 2 maal is doorgelezen kan de test worden gemaakt onder de tab “doe de test”. Voordat de test kan worden afgenomen dienen er een aantal persoonsgegevens door de barvrijwilliger worden ingevuld. Bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke kan er info@ttvcastricum.nl worden ingevuld. Hierdoor wordt automatisch het verkregen certificaat naar dit adres gestuurd. Wij zorgen er dan voor dat een kopie van het certificaat in het barboek wordt opgeborgen.

Hierbij verzoeken wij alle barvrijwilligers de komende tijd de lesstof te bestuderen en de test te doen.