SuperStar Ster 3

1. Bat en Bal

Serie met backhand/forehand bal ophouden om-en-om
Eis: 25 keer aaneengesloten

2. Backhand aanval diagonaal.
Afwisselend diagonaal en rechtdoor spelen met backend vanuit backhandhoek, aangespeeld door trainer middels service of TT-robot.
Eis: 15 goed van de 20 ballen.

3. Rally backhand contra/blok
Bal wordt aangespeeld in het backhandvak. (door trainer of TT-robot)
Diagonaal met backhand terugspelen.
Eis: 20 goed binnen 1 minuut.

4. Rally forehand.
Bal wordt aangespeeld in het forehandvak. (door trainer of TT-robot)
Diagonaal met forhand terugspelen
Eis: 30 goed binnen 1 minuut.

5. Serveren.
Met backhand of forehand serveren conform de regels. Tafelhelft wordt verdeeld in 4 vakken. Gericht serveren in een vak, vooraf aangeven in welk vak geserveerd wordt.
Eis: Minimaal 2 treffers per vak goed van de totaal 12 pogingen. (max. 4 fout)

6 Combinatie backhand en forehand aanval.
Ballen worden afwisselend aangegeven in backhand- en forehandvak. Terugspelen met backhand- en forehand aanval. (met trainer of TT-robot)
Eis: 15 goed van de 20 ballen.

7. Service + forehand aanval.
Backhandservice diagonaal met backspin.
Tweede bal rechtdoor in forehand hoek met forehand aanval.
Eis: 7 goed van de 10 ballen.

Theorie: Tenminste 6 vragen goed van de 10.

Observatiepunten: Tenminste 10 van de 18 punten.