SuperStar Ster 4

1. Rally backhand contra/blok

Bal wordt aangespeeld in het backhandvak. (door trainer of TT-robot)
Diagonaal terugspelen met backhand.
Eis: 30 goed binnen 1 minuut.

2. Rally forehand.
Bal wordt aangespeeld in het forehandvak. (door trainer of TT-robot)
Diagonaal terugspelen met forehand
Eis: 40 goed binnen 1 minuut.

3. Forehand variatie.
Beginnen met een rally contra aan tafel. De 3e of 4e bal nemen met duidelijk meer topspin en/of meer snelheid. (trainer)
Eis: 6 series goed van de 10

4. Serveren.
Met backhand of forehand serveren conform de regels. Tafelhelft wordt verdeeld in 4 vakken. Gericht serveren in een vak, vooraf aangeven in welk vak geserveerd wordt.
Eis: Minimaal 2 treffers per vak goed van de totaal 10 pogingen. (max. 2 fout)

5 Combinatie backhand contra en forehand aanval.
Service backhand contra diagonaal. Tweede bal backhand contra diagonaal. Derde bal forehand topspin diagonaal uit forehandvak. (Trainer)
Eis: 6 series goed van de 10

6. Service + forehand aanval.
Backhandservice diagonaal met backspin. Tweede bal met forehand uit backhand hoek. (met omlopen).
Eis: 7 goed van de 10 ballen.

7. Service backhand aanval + forehand aanval.
Backhandservice kort rechtdoor. Tweede bal backhand aanval diagonaal uit backhand hoek. Derde bal met forehand spelen uit het midden.
Eis: 6 series goed van de 10.

Theorie: Tenminste 7 vragen goed van de 10.

Observatiepunten: Tenminste 12 van de 18 punten.