Lidmaatschap

Iedereen, van jong tot oud kan lid worden van Tafeltennisvereniging Castricum, er zijn geen beperkingen. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen junioren en senioren. Junioren zijn leden die 18 jaar of jonger zijn. Ook is er onderscheid tussen leden die wel of geen competitie spelen.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar dat van 1 juli t/m 30 juni loopt. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien niet voor 1 juni schriftelijk is opgezegd. Wordt een lidmaatschap gestart in het lopende verenigingsjaar, dan wordt een overeenkomstige contributie geheven.

Aanmelden als lid van Tafeltennisvereniging Castricum.
Je kunt je schriftelijk aanmelden door het inschrijfformulier te openen en af te drukken. Deze graag volledig invullen en ondertekend opsturen naar de ledenadministratie van TTV Castricum. (Dit formulier is terug te vinden als submenu onder Lidmaatschap)

Postadres
Ledenadministratie van TTV Castricum
Sleutelbloem 25, 1902GD Castricum

Contributie

Hier volgt een overzicht van de contributiebijdragen per jaar (seizoen 2018/2019)

Soort lid Contributie
Junioren basislid E 62,-
Junioren competitiespeler E 94,-
Senioren basislid E 104,-
Senioren competitiespeler E 155,-
Donateur E 20,00
Inschrijfgeld (eenmalig) E 3,50

(Bedragen worden jaarlijks op basis van indexcijfers tijdens/door de ALV aangepast)

Wijzigen van lidmaatschap van Tafeltennisvereniging Castricum.
Schriftelijk of via email kun je de ledenadministratie van TTV Castricum op de hoogte stellen van een wijziging in je lidmaatschap.

Afmelden als lid van Tafeltennisvereniging Castricum.
Om je af te melden als lid van tafeltennisvereniging Castricum dien je schriftelijk op te zeggen. Dit kan op twee manieren. Je kunt een brief sturen naar de ledenadministratie van TTV Castricum of je stuurt een mailtje.
Geef in ieder geval je naam, adres en datum per wanneer gestopt wordt door.